Antwoord op vragen naar God

Er bestaat tegenwoordig een nieuwe belangstelling voor religiositeit. Welk antwoord biedt het Opus Dei op deze hervonden innerlijke dorst?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Het Opus Dei biedt een weg van vorming, gebaseerd op de sacramenten – biecht, eucharistie –, de overweging van de Schrift en het Leerambt van de Kerk, de studie van de katholieke leer en de beroepsethiek. De prelatuur verstrekt de middelen van christelijke vorming altijd op een wijze die verenigbaar is met het gewone leven: zonder het eigen werk of beroep te verlaten, integendeel door aan te sporen tot het ontdekken van de relatie tussen contemplatie en arbeid. Men kan een diepe band met God onderhouden, wanneer men bezig is een pastaschotel klaar te maken, een zieke verzorgt of een voetbalwedstrijd speelt of ook wanneer men bezig is met wetenschappelijk onderzoek. Want de vereniging met God vindt plaats in de boezem van een vrij hart: het is een kwestie van Liefde.

Francesco Ognibene, Avvenire (Milaan), 7 juli 2001