“Ik smeek God dat Hij ons het wonder van de vrede geeft”

Na het voorlezen van de decreten over de wonderen verklaarde de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, dat de erkenning van een wonder op voorspraak van de zalige Josemaría “voor mij een aanleiding tot vreugde” is. Daaraan voegde hij toe: “Enkele dagen voor Kerstmis, smeek ik God dat hij ons het wonder van de vrede geeft, van deze vrede die soms onbereikbaar lijkt.”

Rome, 20 december: “Wonderen zijn altijd een teken van de barmhartigheid van God tegenover de mensen. Daarom is het nieuws dat de Paus verschillende wonderen goedkeurt, waarvan er een wordt toegeschreven aan de tussenkomst van Josemaría Escrivá, vlak voor het eeuwfeest van zijn geboorte, voor mij een aanleiding tot vreugde.

Ik wens van harte dat wij, christenen, ons geloof in de macht van God en in de hulp van de heiligen vernieuwen. Vandaag, enkele dagen voor Kerstmis, smeek ik God dat hij ons het wonder van de vrede geeft, van deze vrede die soms onbereikbaar lijkt: de vrede in de harten, in de gezinnen en onder de volkeren.

Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat het niet voldoende is God om wonderen te smeken. Jezus Christus vraagt ons om ‘zaaiers van vrede en vreugde’ te zijn, zoals Josemaría Escrivá steeds weer herhaalde. En Johannes Paulus II herinnerde er kort geleden aan dat de vrede opgebouwd wordt met werken van rechtvaardigheid en vergeving. Laten we daarom met de goddelijke Barmhartigheid meewerken om de immense gave van de vrede te verkrijgen. Het is eigen aan de kinderen van God om vergeving te vragen, iets recht te zetten wanneer wij persoonlijk hebben beledigd. En het is heel bemoedigend te vergeven, zonder wrok te blijven koesteren. Laten we dit begrip in onze omgeving brengen, in het eigen gezin, onder vrienden, onder collega’s... En op deze manier, door concentrische cirkels die steeds groter worden, zal deze geest van broederlijkheid en barmhartigheid waarnaar de wereld vurig verlangt zich verspreiden. Het voorbeeld van de heiligen geeft reden tot hoop.”