Archief: Mensen in het Opus Dei

There are 3 results for "Mensen in het Opus Dei"
Gelovigen Opus Dei

Gelovigen Opus Dei

98 procent van de 92.000 gelovigen van het Opus Dei zijn leken, mannen zowel als vrouwen, in meerderheid gehuwden. De resterende 2 procent zijn priesters.

Toetreding

Toetreding

Deel uitmaken van het Opus Dei houdt in dat men christelijke vorming ontvangt en zich inzet voor de evangelische opdracht van de Kerk.

Aspirantleden

Aspirantleden

Wanneer binnen de Prelatuur van het Opus Dei wordt gesproken over aspiranten, wordt daarmee verwezen naar minderjarige personen van minimaal 14½ jaar oud die het verlangen hebben geuit om te beantwoorden aan een roeping van de Heer en hun wil kenbaar hebben gemaakt zich bij de Prelatuur aan te sluiten, zodra ze de vastgestelde leeftijd hebben bereikt.