Základní ctnost profesora

Sv. Josemaria se v roce 1972 sešel se skupinou profesorů. Položili mu otázku: „Jakou ctností se má křesťanský učitel vyznačovat?“ Délka 0,9 min

Krátká videa o zakladateli