Ve všem hledat Boha

Zakladatel Opus Dei doporučuje v tomto videu, abychom využívali obyčejných situací - práce, zábavy - k setkávání se s Bohem, a abychom mu vzdávali chválu. Délka 0,5 min