Závěrečná mše z apoštolské cesty Svatého otce do Panamy u příležitosti 34. Světového dne mládeže (23. - 28. ledna 2019)

Můžeme mít všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se zamilovat!

Z církve a od papeže