Když mluvím s Ním, mluvím takto...

Na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se zeptali sv. Josemarii, jak ještě více milovat našeho Pána. Kněz vyprávěl se vší prostotou, jak se on sám s Bohem stýká. Délka 3,9 min

Krátká videa o zakladateli