Být spolupracovníkem

Být spolupracovníkem

Spolupráce na apoštolské práci prelautry těch, kdo nepatří do Opus Dei, může nabývat různých forem.