Poselství preláta (1. října 2019)

Mons. Ócariz nás vybízí k tomu, abychom v sobě a v mnoha dalších lidech pěstovali optimismus a zápal pro dobrodružství spočívající v postavení Krista na vrchol všech lidských činností.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Minulý měsíc jsme v Římě věnovali několik dní přemýšlení nad potřebou a výzvami křesťanské formace v dnešní době. Mezi jiným jsme si připomněli, že Náš otec byl přesvědčený o tom, že formace poskytovaná v Opus Dei má směřovat k formování „zapálených křesťanů plných optimismu, schopných prožívat ve světě své nadpřirozené dobrodružství“ (Dopis 2–X–1939).

Buďme – a pomáhejme v tom i ...