Poselství preláta (22. listopadu 2020)

O slavnosti Krista Krále nás Mons. Ócariz zve, abychom rozjímali o slovech svatého Josemaríi, aby Kristus vládl také v nás.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Od chvíle, kdy dorazil obsáhlý dopis o některých charakteristikách našeho odevzdání se v Díle, uběhla krátká doba. Chtěl bych vás povzbudit, abyste pokračovali v opětovném čtení a prohlubování tohoto psaní. Rovněž vyzývám spolupracovníky a ty, kteří se podílejí na díle svatého Rafaela, aby si jej pečlivě přečetli, protože vám může pomoci lépe poznat Dílo a více ho považovali za své.

Pokračujte v ...