Poselství preláta (10. září 2020)

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení blahoslaveného Álvara jako prvního nástupce sv. Josemaríi. Mons. Ócariz nás k tomuto výročí povzbuzuje k uvažování o jeho postavě jako začátku kontinuity ve věrnosti duchu Opus Dei.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení dona Álvara za prvního nástupce sv. Josemaríi. Byl to velmi důležitý okamžik, protože jím začíná kontinuita věrnosti dědictví našeho zakladatele učíce nás přinášet ducha Opus Dei do všednosti našeho života. Blahoslavený Álvaro začal v té době svou osobní věrností; v něm pozorujeme, že svatost v obyčejných věcech je Božím darem, který činí nás i ...