Poselství preláta (10. srpna 2019)

Při pastorační cestě do Spojených států a Kanady nám Mons. Ocáriz připomíná, že společenství svatých má být pro nás posilou a že máme druhým lidem, ať už jsme kdekoliv, pomáhat a být jim oporou.

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny!

Kolikrát jsme rozjímali o tom, „jak je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lk 18,1)!

Když apoštolové prosili Ježíše, aby je naučil modlit se, Pán odpověděl: „když se modlíte, říkejte: Otče náš…“ (Lk 11,2). Sám Ježíš začíná svou modlitbu obrácením se na Otce: velebením a vzdáváním díků (srov. Mt 11,25-26; Jan 11,41); při poslední večeři (srov. Jan 17 ...