Poselství preláta (1. dubna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás zve, abychom v těchto dnech před Svatým týdnem a uprostřed tolika utrpení hleděli na Kristův Kříž, který je zdrojem naší spásy a naší naděje.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Blíží se Velikonoční triduum, v němž nás církev vede ke kontemplaci velkého tajemství Boží lásky k nám. V současné době, kdy celý svět sužuje pandemie koronaviru, zaměřme svůj pohled na ukřižovaného Ježíše Krista. Ve svatém Kříži hledejme, jak řekl 27. března papež František, kotvu spásy, která nás zachrání před ztroskotáním. Z něj Ježíš osvětluje smysl utrpení a dokonce nám dává objevit ...