Poselství preláta (4. listopadu 2018)

Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5)

Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na věrné zemřelé jsme vstoupili do listopadu. Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5). Tato naděje osvětluje naše kroky na zemi a říká nám, že svět, v němž žijeme, se jednou promění v "nová nebesa a v novou zemi" (2 Petr 3,13). Říká nám také, že naše každodenní činnost má smysl, který přesahuje to ...