Poselství preláta (20. února 2021)

Na začátku postní doby nás Mons. Ocáriz zve, abychom se prostřednictvím půstu identifikovali na cestě chudoby s Kristem.

Milovaní, ať mi Ježíš ochraňuje mé dcery a syny.

Zahájili jsme postní dobu, přípravu na svatý týden, která nám připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti. Svým půstem a zkušeností pokušení nám Pán ukazuje, že stačí pouze Bůh. Praxe postu, almužny a modlitby nám pomáhají znovu se vnést do této reality.

Prostřednictvím půstu se snažíme identifikovat s Kristem na cestě chudoby: „Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v ...