Poselství preláta (5. ledna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, abychom na začátku roku promýšleli víru v lásku Boha k nám.

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny!

Se začátkem nového roku jsme si jistě připomněli, co říkával sv. Josemaría: „Nový rok, nový boj”. Boj, který vyžaduje jak naše úsilí, tak ale především Boží milost. Zaměřme se na podobenství o rozsévači s přáním být “dobrou půdou” (Mt 13,8), abychom obdrželi Boží dar, zrno, které dá mnoho plodů. Ježíš nám nabízí tento dar každý den v Eucharistii.

V synagoze v ...