Poselství preláta (9. dubna 2019)

Naše následování Ježíše vede k ochotě být mu v apoštolském poslání zcela k dispozici.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Na Velký pátek, který se blíží, budeme před ukřižovaným Kristem kontemplovat nesmírnost jeho vykupitelské lásky. Lásky, která ho dovedla k plné dispozici a poslušnosti vůle Boha Otce.

Naše následování Ježíše, naše identifikace s Ním, vede také v našich osobních okolnostech k ochotě být ve výzvách a požadavcích apoštolského poslání zcela k dispozici. V našem každodenním kráčení si přejme objevit Kristův hlas ...