Play

Dokumentární film o jednom úplně normálním manželství

Nadace Beta Films vytvořila nový dokumentární film o manželech Tomás Alvira a Paquita Domínguez, u kterých probíhá kanonizační proces. Několik jejich dětí a přátel, kteří žili v jejich blízkosti, vypráví, jak láska, radost, pokoj a dobré srdce bylo to, co formovalo domov těchto manželů.

Informace k procesu

19. února 2009 předsedal arcibiskup Madridu, kard. Antonio María Rouco Varela, prvnímu zasedání diecézního procesu o životě a ctnostech manželů.