Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Druhá fáze procesu blahořečení služebníka Božího Ernesta Cofiña začala odevzdáním dokumentu „positio“. Ernesto Cofiño je považován za otce pediatrie v Guatemale. Dokumentaci bude v této fázi procesu zkoumat Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Zprávy

Informace o procesu

Úvodní dekret ke kauze a jmenování tribunálu byly oznámeny 31. července 2000 v hlavním městě Guatemala.

Zprávy