Dekret Apostolicam actuositatem

Druhý vatikánský koncil, Dekret o apoštolátu laiků (kapitola I, č. 2) – tyto úvahy o laickém apoštolátu jsou zajímavé ve spojitosti s apoštolátem,...

Preces Opus Dei

Preces Opus Dei

Každý den věřící Opus Dei pozdvihují svá srdce k Pánu prostřednictvím modlitby, ve které skrze Ježíše Krista a v Duchu svatém chválí, děkují a prosí...

Katechismus katolické církve

Katechismus katolické Církve (č. 874-913) – tyto body o struktuře Církve mluví o povolání laiků a jejich účasti na kněžském, prorockém a královském...

Co je to osobní prelatura?

Eduardo Baura je profesorem na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. V dalším textu stručně vysvětluje některé zvláštnosti osobních prelatur.

Stanovy Opus Dei

Stanovy definující poslání a strukturu Opus Dei, publikované (v latině) v knize 'El Itinerario jurídico del Opus Dei' (Kanonická stezka Opus Dei); A....