Poselství preláta (9. dubna 2019)

Naše následování Ježíše vede k ochotě být mu v apoštolském poslání zcela k dispozici.

Opus Dei - Poselství preláta (9. dubna 2019)

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Na Velký pátek, který se blíží, budeme před ukřižovaným Kristem kontemplovat nesmírnost jeho vykupitelské lásky. Lásky, která ho dovedla k plné dispozici a poslušnosti vůle Boha Otce.

Naše následování Ježíše, naše identifikace s Ním, vede také v našich osobních okolnostech k ochotě být ve výzvách a požadavcích apoštolského poslání zcela k dispozici. V našem každodenním kráčení si přejme objevit Kristův hlas, který nás volá a zve k rozšíření našeho horizontu. Chtějme se jako svatý Pavel „pro všechny stát vším“ (1 Kor 9,22).

Ve vztahu k ochotě být k dispozici si myslím, že v těchto týdnech, které předcházejí blahořečení Guadalupy, nám pomůže, když budeme uvažovat právě nad tím, jak se její životní projekt rozšířil, když našla své místo uprostřed božského plánu: Guadalupe se nechala vést Bohem, s radostí a spontánně, od jednoho místa k druhému, od jedné práce ke druhé. Pán umocnil její schopnosti a talenty, rozvinul její osobnost a znásobil plody jejího života.

Bůh učiní velké dobro mnoha lidem také skrze nás, a to i přes naše nedostatky a chyby, pokud se budeme dávat k dispozici v naslouchání, službě, pomoci i tím, že si necháme pomoct; jedním slovem v lásce k tomu, co On chce. Jak napsal sv. Josemaría: „Je to božská hra odevzdání se“ (Dopis 14. 2. 1974, č. 5). A vždy a ve všem se svobodou a radostí dcer a synů Božích.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 9. dubna 2019