Poselství preláta (9. ledna 2019)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, abychom využili nový rok a obnovili touhu naslouchat Bohu, který k nám promlouvá v každodenních situacích našeho života.

Opus Dei - Poselství preláta (9. ledna 2019)

Milovaní, ať Ježíš ochraňuje mé dcery a syny!

Rok, který právě začíná, je novou příležitostí – „nový rok, nový boj“, jak říkával svatý Josemaría – k obnovení touhy naslouchat Bohu, který k nám promlouvá v každodenních okolnostech, a k očištění toho, co zamlžuje náš pohled a nedovoluje nám správně vidět Ježíše. Snažme se kráčet in novitate sensus (Řím 12,2), s obnoveným smýšlením, a bojujme poklidně a s radostí o to, abychom lépe poznali a více milovali Ježíše Krista; abychom dokázali přijmout dar vždy nového života: Jeho života v nás.

Nespoléháme se jen na své síly, ale především na Boží milost a pomoc druhých. Celá církev na zemi i na nebi – opravdové společenství svatých – nás v tomto obnoveném nadějeplném předsevzetí pokračovat v cestě podepírá. I my podpíráme ostatní svou modlitbou a bojem a naplňujeme své srdce tvářemi a jmény. V tomto roce zvláště prosíme o přímluvu budoucí blahoslavenou Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Končím tyto řádky tím, že se připojím k přání, jež vyslovil svatý Josemaría v roce 1958: „Chtěl bych, abyste v nadcházejícím roce byli velmi šťastní a věrní.“

Z celého srdce vám žehná

váš Otec