Poselství preláta (6. srpna 2018)

Poselství preláta Opus Dei, Mons. Ferdinanda Ocárize, na svátek Proměnění Páně 6. srpna 2018.

Opus Dei - Poselství preláta (6. srpna 2018)

Jsem naplněn vděčností Pánu, když při svých cestách během těchto posledních měsíců vidím, jak mé dcery a synové na tolika místech uskutečňují a rozvíjejí projekty, aby se Kristovo poselství a jeho volání ke svatosti dostalo k co nejvíce duším. Některé z těchto iniciativ jsou velké, jiné menší, ale vždy jsou doprovázené duchem služby a upřímným přátelstvím s lidmi. Je hezké, když všude vidíme téhož ducha a zároveň tak různorodé tváře.

Důvodem naší radosti a vděčnosti Bohu je i zjištění, že tyto apoštolské iniciativy spolupracují, společně s těmi, jež uskutečňují další instituce, na lidském a společenském rozvoji v mnoha oblastech více zemí.

Spojujte se se mnou v modlitbě za všechny muže a ženy.

Buenos Aires, 6. srpna 2018

Svátek Proměnění Páně