Poselství preláta (8. května 2019)

Mons. Ocáriz nás vybízí, abychom v tomto květnovém měsíci neustále děkovali Bohu „za vše, protože všechno je dobré“.

Opus Dei - Poselství preláta (8. května 2019)

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Všichni si dobře pamatujeme, jak nás sv. Josemaría vedl k tomu, abychom si zvykli děkovat Bohu „za vše, protože všechno je dobré“ (Cesta, č. 268). Je to prostý a velmi prospěšný způsob modlitby.

Děkujme Pánu za všechny dobré věci, které nám dává prožít, i za všechny dary, o kterých často ani nevíme. Také v problémech, v bolesti a při setkání s naší vlastní slabostí nám Bůh nabízí možnost vidět nad věci, které se dějí bezprostředně kolem nás, a důvěřovat v jeho lásku. „Kdo Bohu za všechno děkuje, ten ve svém duchovním životě udělal velký krok,“ řekl nám jednou sv. Josemaría (28–III–1971).

Před několika dny jsme Pánu zvlášť děkovali za vysvěcení 34 nových kněží z prelatury. Vedeni touto vděčností se modleme za všechny kněze církve, aby, jak říká papež, „neměli strach vydávat svůj život za svůj lid” (15–XI–2018).

S blížícím se blahořečením Guadalupe Ortiz de Landázuri nadále děkujme Pánu a prosme ho, aby nám pomohl pochopit a hlouběji prožívat běžný život jako cestu ke svatosti, tj. milovat Boha a lidi tím, že jim budeme sloužit.

Jako vždy, a zvláště nyní v květnu, prosme v modlitbě o mateřskou přímluvu Panny Marie.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 8. května 2019