Poselství preláta (14. února 2018)

„Poděkujme mu za to, protože to vše pochází od Něj.“ Prelát připomíná cestu do Brazílie a příběhy plné odevzdání, které se odvíjejí po dvou dnešních výročích, kdy se zároveň zahajuje postní doba.

Opus Dei - Poselství preláta (14. února 2018)

Milovaní, ať mi Ježíš ochraňuje mé dcery a syny!

Píši jen stručně s ještě čerstvou vzpomínkou na uplynulé dny v Brazílii, kde jsem mohl opět pocítit vitalitu církve a Díla. Při mých setkáních s mnoha lidmi, rodinami a se spoustou mladých lidí byla zjevná radost a touha pracovat pro Boha. Poděkujme mu za to, protože to vše pochází od Něj.

Pocit vděčnosti se nás zmocňuje zvláště dnes, kdy uplynulo 75 let od onoho 14. února 1943, kdy se svatému Josemaríovi dostalo nového zakladatelského světla pro Dílo: Kněžská společnost svatého Kříže. V den tohoto výročí bych rád vyjádřil svým synům kněžím, kteří jsou inkardinováni do Prelatury nebo do různých farností, vděčnost ode všech lidí z Díla za jejich velkorysou obětavost ve službě duším. Nadchněte se opět pro to být „kněžími na sto procent“, jak říkával náš Otec.

Dnešní datum navíc připomíná okamžik, kdy Pán v roce 1930 zjevil svatému Josemaríovi, že si v Díle přeje rovněž ženy. Dcery moje: při ohlédnutí zpět na apoštolát, které jste až dosud rozvinuly, a na to, co ještě bude pokračovat; a při pohledu na plody vaší činorodosti a iniciativnosti v celém Díle se bezděčně nabízí slova: jak dobře všechno Bůh dělá s přispěním naší malosti.

Dnes začíná postní doba. Papež nás v poselství, které napsal pro tuto příležitost, důrazně varuje před falešnými proroky: před mnohými prchavými přísliby štěstí, které zanechávají v duši prázdno, a které nás okrádají o schopnost vnímat a předávat Boží radost. Svatý otec nás povzbuzuje, abychom „neulpívali na tom, co se nabízí jako okamžité, co je povrchní, ale zkoumali, co v našem srdci zanechává dobré a trvalé stopy, protože to pochází od Boha“. Na začátku této postní doby se tedy zamysleme: ona činnost, ono prostředí mne přivádí k Bohu, nebo mne od něj vzdaluje? A také: jak to všechno mohu přivést k Bohu? Vydejme se všichni společně k Velikonocům po této cestě obrácení.

Jako obvykle v tuto dobu začne za několik dní mé duchovní cvičení, které se kryje s duchovním cvičením Svatého otce. Nezapomeňte se za papeže modlit a myslete v modlitbě i na mne.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec


Řím, 14. února 2018