Krátký životopis

Montserrat Grases se narodila 10. července 1941 v Barceloně v hluboce věřící křesťanské rodině. Se svými osmi sourozenci byla svými rodiči vychovávána v upřímné zbožnosti a lásce ke svobodě.

Opus Dei - Krátký životopis

Po maturitě pokračovala ve studiích na dívčí odborné škole v deputaci Barcelona.

V roce 1957 pocítila Boží volání, aby v Opus Dei žila cestu posvěcování obyčejného křesťanského života. Poradila se a žádala o přijetí do Díla.

V boji o svatost zdůrazňovala lásku k Nejsvětějšímu lidství Ježíše Krista, eucharistickou zbožnost, zbožnost k Panně Marii, hlubokou pokoru a úsilí sloužit druhým. Uměla nacházet Boha při plnění svých povinností ve studiu a práci, v těch nejmenších věcech každodenního života.

V červnu 1958 jí byla diagnostikována rakovina kosti nohy. Trpěla velkými bolestmi, které pokojně a hrdinně snášela.

Během své nemoci dále přibližovala k Bohu své mnohé přátele a spolužáky díky své nakažlivé radosti, již nikdy neztratila, a díky své schopnosti navazovat přátelství. Měla opravdovou horlivost za duše. Zemřela na Velký pátek 26. března 1959.