Zaměřuje se Opus Dei na určitý druh lidí?

Ne. Členem Opus Dei může být každý, nezávisle na talentech, schopnostech nebo sociálním postavení. Je to Bůh, kdo dává povolání a ve skutečnosti můžete najít mezi členy nejrůznější typy lidí. Když se Opus Dei v nějaké zemi rozšiřuje sociální struktura jeho členů úzce kopíruje sociální strukturu celé země. Hlavním záměrem Opus Dei je hlásat univerzální povolání ke svatosti, což znamená, že každý člověk je Bohem povolán, aby se stal svatým, bez ohledu na to jakou hodnotu přisuzuje společnost jeho zaměstnání nebo postavení.

Je třeba říci, že korporativní apoštolská díla Opus Dei (školy, nemocnice a ostatní sociální projekty) jsou otevřeny pro všechny, bez ohledu na rasu, národnost, víru nebo sociální postavení.