Terorismus

Po útoku 11. března v Madridu jste mluvil o modlitbě za teroristy. Je možné se modlit za lidi, kteří dokážou páchat tak ukrutné činy?

Další příspěvky

Jediné, co musíme dělat, je dívat se na Ježíše Krista, náš stálý vzor. Jeho příklad nás vede k tomu, že říkáme, ano, je možné se modlit, když umíme rozlišit mezi zločinem a tím, kdo se ho dopustil. Když se modlíme za ty, kteří tak krutě zabíjejí, nepopíráme zlo, které jejich skutky znamenají, ani nutnost je před zákonem odsoudit. Zlo se nedá nijak ospravedlnit a násilí se nedá obhájit. Ale nesmiřitelnost se zlem je slučitelná s tím, co se dotýká základního poslání Církve - odpouštění hříšníkům. Spravedlnost není v konfliktu s milosrdenstvím.

  • Zenit news agency (Řím) 5. dubna 2004