Sto let od narození Dory del Hoyo

11. ledna uplynulo sto let od narození Dory del Hoyo, první numerářky auxiliar Opus Dei.

Dora del Hoyo Alonso se narodila 11. ledna 1914 v Boca de Huérgano, vesnici na severu Španělska. Pocházela z početné zemědělské rodiny. Ve 26 letech se přestěhovala do Madridu, kde byla zaměstnaná jako pracovnice v domácnosti. V roce 1945 přijala tuto práci ve studentském centru La Moncloa, které bylo krátce předtím otevřené na popud svatého Josemaríi Escrivá.

14. března 1946 požádala o přijetí do Opus Dei, aby prostřednictvím své práce šířila ve všech prostředích všeobecné povolání ke svatosti, které kázal svatý Josemaría. Byla to první numerářka auxiliar.

O několik měsíců později, 27. prosince, ji svatý Josemaría navrhl, aby se přestěhovala do Říma a starala se tam s ostatními ženami o první centrum Opus Dei v Římě. Od té doby až do své smrti byla Dora svou prací a věrností věrnou oporou svatého Josemaríi. S velkým nasazením a odříkáním pracovala v počátcích činnosti centrálního sídla Opus Dei. Od roku 1974 pracovala v Římské koleji Svatého Kříže, kde studují filosofii a teologii studenti z celého světa.

Zemřela 10. ledna 2004. Její ostatky odpočívají v prelátním kostele Opus Dei Santa María de la Paz. Tisíce věřících prelatury a další věřící přišli od té doby poděkovat Doře za její příklad. Svědectví těch, kdo ji znali, svědčí o intenzivní zbožnosti, pevnosti a lásce ke všem lidem a Bohu, což se projevovalo na její práci konané s velkou radostí. Mnoho písemně zaznamenaných svědectví dokládá milosti, které byly přijaté na její přímluvu.

18. června 2012 zahájil v Římě Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, kanonizační proces Dory del Hoyo. Prelát při ceremonii řekl: „Křesťanský příklad této ženy, jež ukázala takovou věrnost životu křesťana, bude stále oživovat ideál služby a bude v naší společnosti šířit důležitost rodiny, opravdové domácí církve. Dora toto dokázala uskutečňovat svou každodenní velkorysou a radostnou prací.“