Sedmdesát pět let Opus Dei

Téměř 75 let po založení, co je základní příčinou vitality Díla?

Další příspěvky

Naším specifickým posláním není uskutečňovat konkrétní apoštolské práce, ale povzbuzovat muže a ženy všech společenských stavů k podpoře různých druhů prací, k posvěcování svých životů. Je to cesta svědectví univerzálním pravdám evangelia. Máme centra ve více než 70 zemích, nedávno založená v jižní Africe, Kazachstánu a Libanonu. Všude se věřící prelatury snaží žít jako upřímní křesťané, kteří vykonávají - jak říkal náš zakladatel - intenzivní apoštolát přátelství a důvěry ve vlastní rodině a profesionálním prostředí. Kromě toho se někteří z nich snaží vyhovět potřebám místního společenství, vždy ve spolupráci s ostatními, často nekatolíky, tím že podporují projekty zaměřené na vzdělávání, zdraví atd. Není žádné tajemství, proč začal zakladatel svůj apoštolát v Madridě mezi chudými a nemocnými.

  • Marco Polity v La Republica (Řím) 10. ledna 2002