Prohlášení k filmu Šifra mistra Leonarda

Informační kancelář Opus Dei v Římě zveřejnila 14. února 2006 následující prohlášení k připravovanému filmu Šifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code).

Tisková prohlášení

V poslední době dostáváme mnoho otázek k filmu Šifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code).

Rádi bychom znovu zopakovali, co jsme již uveřejnili 12. února: Nechceme žádnou polemiku, nebudeme vyzývat k žádnému bojkotu ani k ničemu podobnému. Budeme se k této situaci nadále stavět otevřeně a klidně a v konstruktivním duchu.

Šifra mistra Leonarda nabízí deformovaný pohled na katolickou církev. Reklama k této knize a filmu je dobrou příležitostí vysvětlit, jaká je skutečná podstata církve.

V encyklice Bůh je láska ukázal Benedikt XVI, že láska je podstatným rysem církve. "Láska je proto službou, kterou církev naplňuje, když ustavičně vychází v ústrety lidem v utrpení a v jejich potřebách, včetně materiálních potřeb (čl. 19).

Z tohoto hlediska může být nyní ten správný okamžik informovat o pomoci, kterou katolíci již po staletí rozvíjejí v Africe. Rovněž to může být příležitost k podpoře aktivit mnohých církevních institucí na tomto kontinentě, který se stále nachází ve stavu ohrožení.

Mnozí lidé pociťují smutek z nedostatku ohledu k náboženskému přesvědčení křesťanů ve filmu Šifra mistra Leonarda. Rádi bychom tyto lidi vyzvali k tomu, aby tento nesouhlas projevili klidným a konstruktivním způsobem - šířením informací o vzdělávacích a charitativních iniciativách, které podporují katolíci v Africe, nebo tak, že přispějí malou částkou na jejich další rozvoj. Uvědomujeme si, že pomoc tohoto druhu je nejen symbolická, ale má také konkrétní a pozitivní význam.

Harambee 2006 dnes podporuje čtyři projekty uskutečňované africkými katolíky, přičemž dva z těchto projektů mají na starosti členové Opus Dei. Nicméně existují mnohé další iniciativy, které si zasluhují spolupráci všech, a není snadné jednu z nich vybrat.

Informovat o solidárních projektech katolíků v Africe je způsob, jak dosáhnout toho, aby veřejná diskuze, vyvolaná dílem Šifra mistra Leonarda, nezůstala u neplodné polemiky. Takto vedená debata může přinést dobré ovoce: Lépe poznat základní aspekt katolické církve a konkrétně pomoci potřebným lidem.

Zároveň dále věříme v rozumné chování společnosti Sony-Columbia, v její schopnost jednat citlivě a konstruktivně.

Snadno se dá pochopit, že nestačí dát tomu, kdo byl uražen, příležitost k obraně, když se současně v těchto urážkách pokračuje. Jednat čestně v této situaci předpokládá vyhýbat se urážkám, když je to ještě možné.

Do premiéry zbývají ještě tři měsíce. Proto stále doufáme, že v konečné verzi filmu se neobjeví zmínky, které by mohly urazit cítění katolíků. Takovéto rozhodnutí bychom chápali jako smířlivé, vysoce ceněné gesto, a to zvláště v době, ve které si všichni stěžujeme na bolestné následky netolerance.

Sony-Columbia má ještě čas přispět ke smíru, který má v současném kontextu velkou důležitost: Může ukázat, že svoboda slova a úcta k víře si neodporují. Může stvrdit, že projevená úcta je svobodný čin, který vychází z citlivého postoje, že to není důsledek cenzury nebo vyhrožování.

Pokud by Sony-Columbia zaujala smířlivý postoj, udělala by velkou službu věci dialogu mezi kulturami a potvrdila by úctyhodnou tradici těchto filmových společností.

  • Informační kancelář Opus Dei v Římě