Přímluvná modlitba k Lauře Busca Otaegui

Modlitba pro soukromou pobožnost

Přímluvná modlitba

Služebnice Boží

Laurita Busca Otaegui

MODLITBA

Bože, náš milosrdný Otče, Ty jsi vyvolil svou služebnici Lauritu, manželku a matku, aby šířila Tvou nesmírnou lásku z kruhu křesťanské rodiny: dej, ať i já se stanu nástrojem pokoje a radosti ve světě. Oslav milostivě svou služebnici Lauritu a vyslyš na její přímluvu mou prosbu o… Amen.


Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není určena pro veřejné uctívání.


Laura Busca Otaegui (Laurita) se narodila 3. listopadu 1913 v Zumárraze (Gipuzkoa, Španělsko). Studovala v Zumárraze, Vergaře a Valladolidu. Na Centrální univerzitě v Madridu získala v roce 1935 titul magistr farmacie. Téhož roku poznala Eduarda Ortize de Landázuri, za nějž se provdala 17. června 1941 v poutním místě Panny Marie z Arantzazu (Oñate). Měli sedm dětí.

Byla velmi temperamentní a velkorysá a měla velké pochopení pro druhé. Díky své náboženské výchově a hlubokému duchovnímu životu dokázala odpovědět na Boží volání hledat svatost uprostřed běžného života: 8. ledna 1953 požádala o přijetí do Opus Dei.

Podle rad svatého Josemaríi Escrivy de Balaguer vytvořila se svým manželem zářivý a radostný domov. Její život se vyznačoval mimořádnou velkorysostí v oddanosti manželovi, dětem a mnoha dalším lidem. Své konání opírala o lásku k Bohu a bližním, pramenící z pevné a hluboké zbožnosti. Od padesátých let statečně a s úsměvem snášela bolestivou nemoc zad.

11. prosince 1998 se jí dostalo radosti moci se v Pamploně zúčastnit zahájení diecézního procesu o ctnostech jejího manžela Eduarda. Krátce poté mohla v tomto procesu i svědčit. Po bolestivé nemoci, kterou nesla s příkladnou křesťanskou statečností, zemřela 11. října 2000 v pověsti svatosti.

Prosíme, abyste vyslyšení modliteb na přímluvu Laurity Busca Otaegui ohlásili na následující adrese:

Prelatura Opus Dei v České republice, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, U Písecké brány 266/ 24, 160 00 Praha 6, praha@opusdei.org.


S církevním schválením