Modlitba k Montse

Modlitba pro soukromou pobožnost

Přímluvná modlitba
Opus Dei - Modlitba k Montse

Ctihodná

Montserrat Grases

MODLITBA

Pane, Ty jsi udělil své služebnici Montserrat milost poklidné a radostné odevzdanosti do Tvé vůle, prožívané s obdivuhodnou prostotou uprostřed světa: dej, ať Ti umím s láskou obětovat svou každodenní činnost a proměňovat ji v křesťanskou službu bližním. Oslav milostivě svou služebnici Montserrat a vyslyš na její přímluvu mou prosbu o… Amen.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…


Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není určena pro veřejné uctívání.

Montserrat Grases se narodila 10. července 1941 v Barceloně v hluboce věřící křesťanské rodině. Se svými osmi sourozenci byla rodiči vychována v upřímné zbožnosti a lásce ke svobodě.

Po maturitě pokračovala ve studiích na dívčí odborné škole v Barceloně.

V roce 1957 pocítila v duši, že ji Bůh volá, aby se v Opus Dei vydala cestou posvěcování obyčejného křesťanského života uprostřed světa. Poté, co se o svém záměru poradila, požádala o přijetí do Díla. V jejím boji o svatost vynikala láska k Nejsvětějšímu Kristovu lidství, eucharistická zbožnost, úcta k Panně Marii, hluboká pokora a snaha sloužit druhým. Uměla nacházet Boha při plnění svých studijních a pracovních povinností i v záležitostech každodenního života.

V červnu 1958 jí byla diagnostikována rakovina kosti nohy. Trpěla velkými bolestmi, které pokojně a hrdinně snášela. Během své nemoci přiblížila díky své nakažlivé radosti, kterou nikdy neztratila, a díky přátelskosti, jež vyvěrala z upřímné touhy po duších, mnohé kamarádky a spolužačky k Bohu. Zemřela na Velký pátek 26. března 1959.

Proces jejího svatořečení byl zahájen v Barceloně roku 1962.

Prosíme, abyste vyslyšení modliteb na přímluvu Montserrat Grases ohlásili na následující adrese: Prelatura Opus Dei v České republice, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, U Písecké brány 266/ 24, 160 00 Praha 6, praha@opusdei.org.

S církevním schválením