Modlitba k manželům Alvirovým

Modlitba pro soukromou zbožnost

Tomás a Paquita Alvira

Tomás Alvira a Paquita Domínguez

MODLITBA

Bože Otče, Ty jsi naplnil milostí své služebníky Paquitu a Tomase, aby prožívali své manželské, pracovní a společenské povinnosti v křesťanském duchu: dej i nám sílu své lásky, abychom uměli šířit ve světě velikost manželské věrnosti a svatosti. Oslav milostivě své služebníky Paquitu a Tomase a vyslyš na jejich přímluvu mou prosbu o… Amen.

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…

Tomás Alvira Alvira se narodil 17. ledna 1906 ve Villanuevě de Gállego (Zaragoza, Španělsko) a zemřel v Madridu 7. května 1992. Byl doktorem chemických věd, výzkumným pracovníkem CSIC (Španělské národní rady pro výzkum) a profesorem na Ústavu přírodních věd.

Paquita Domínguez Susín se narodila 1. dubna 1912 v Borau (Huesca, Španělsko) a zemřela 29. srpna 1994 v Madridu. Byla učitelka.

Vzali se v Zaragoze 16. června 1939. Měli devět dětí. První z nich, José María, zemřel ve věku pěti let. V listopadu 1941 se rodina přestěhovala do Madridu, kde Tomás nastoupil jako profesor na Institut Ramiro de Maeztu.

Oba byli supernumeráři Opus Dei: Tomás od 15. února 1947 a Paquita od 1. února 1952. Věrni duchu Opus Dei předávali svým dětem i ostatním lidem příklad křesťanského života. Podle slov svatého Josemaríi Escrivy de Balaguer učinili ze svého domova „místo plné radosti a optimismu“.

Posvěcovali se hrdinským a vytrvalým praktikováním křesťanských ctností. Mše svatá byla středem a kořenem jejich duchovního života. Svou snahou žít v Boží přítomnosti a za pomoci milosti Boží naplňovali nadpřirozeným smyslem své každodenní rodinné, profesionální i společenské povinnosti.

Oba trpěli těžkými nemocemi, které nesli v nadpřirozeném duchu. Tomás zemřel na rakovinu a Paquita odevzdala svou duši Pánu po mozkové nemoci.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není určena pro veřejné uctívání.

Prosíme, abyste vyslyšení modliteb na přímluvu Paquity a Tomase Alviry ohlásili na následující adrese: Prelatura Opus Dei v České republice, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, U Písecké brány 266/ 24, 160 00 Praha 6, praha@opusdei.org.

S církevním schválením