Modlitba k Doře

Modlitba pro soukromou pobožnost

Přímluvná modlitba
Opus Dei - Modlitba k Doře

Boží služebnice

Dora del Hoyo

MODLITBA

Pane, Ty jsi povolal svou služebnici Doru, aby se věnovala činnostem, které vykonávala Panna Maria v Nazaretském domově. Pomoz mi nacházet Tě v situacích každého dne a šířit kolem sebe rodinné teplo, které ona vytvářela svou radostnou a obětavou prací, podle učení svatého Josemaríi. Oslav svou služebnici Doru a uděl mi na její přímluvu vyslyšení mé prosby o … (konkrétní prosba). Amen.

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předcházet rozhodnutí církevních autorit a že tato modlitba není určena k veřejnému uctívání.