List řediteli televize JOJ o odvysílané relaci o Opus Dei

Oficiální prohlášení tiskové kanceláře Opus Dei na Slovensku

Tisková prohlášení

Stanovisko kanceláře k příspěvku o Opus Dei, odvysílaného slovenskou televizí JOJ v rámci relace „Črepiny“ dne 2. října 2006, je následující:

1. Opus Dei je instituce Katolické církve. Její cíle jsou výlučně duchovního charakteru: pomoci každému člověku stýkat se s Bohem prostřednictvím podporování osobní křesťanské zodpovědnosti vůči každodenním úlohám v rodině, práci a jeho jednání jako svobodného a zodpovědného občana, to znamená posvěcovat se v každodenním životě. Spiritualita Opus Dei v praxi neobsahuje nic, co by nebylo v souladu s všeobecným učením Katolické církve.

2. V Opus Dei milujeme a respektujeme svobodu, stejně jako svobodu slova. Toužíme, aby všude a všichni tuto svobodu respektovali. Myslíme si, že svoboda je jedinou cestou k přesvědčení, lásce k pravdě, kterou je Bůh sám. Svoboda slouží této pravdě, ale dá se zneužít prostřednictvím manipulace. Pravdu nenajdeme, když máme předsudky.

3. Redaktor konstatoval, že jeho osobní dojem při střetnutí s členy Opus Dei byl pozitivní. Jeho tvrzení, že našel atmosféru plnou pokoje, respektu a otevřenosti, zrcadlí pravdu, jak ji vnímá každý člověk podle svého úsudku. Ptáme se tedy, proč odmítá vlastní konstatování a používá pochybné prameny, kterými celou pravdu jen potírá. Bylo neprofesionální, že v tomto kontextu redaktor nepoužil studii Johna L. Allena: „Opus Dei: An objective look behind the myths and reality of the most controversial force in the catholic church“ (Opus Dei: Objektivní pohled na mýty a fakta o nejkontroverznější skupině v Katolické církvi), která byla vydána minulý rok a mohla by objasnit mnohé pochybnosti.

4. Tímto vyjadřujeme svůj odmítavý postoj k obsahu, metodě a prezentaci této relace. Prosíme vedení televize JOJ o nápravu a žádáme, aby neodvysílalo ohlášenou reportáž příští týden. Zároveň požádáme o setkání s vedením televize JOJ v nejbližších dnech, v lepším termínu; kde bychom podrobněji vysvětlili nás postoj.

5. Kdo by chtěl bližší informace o Opus Dei, může navštívit naši webovou stránku www.opusdei.sk nebo osobně přijít do našich center. Mimo to je na trhu k dispozici dostatek knih o Opus Dei a spiritualitě i osobnosti jeho zakladatele ve slovenštině.