Jsou členové vedeni, aby měli jednotný pohled na politické a společenské otázky?

Ne. Úloha Opus Dei a jeho zájmy se striktně týkají duchovní a apoštolské oblasti. V žádné otázce ve které církev nedefinuje jasnou pozici (například v rozsáhlé většině politických, sociálních a ekonomických otázek) členové Opus Dei jednají jako ostatní katoličtí občané. Uskutečňují vlastí plány v tom co se jim zdá nejlepší s úplnou svobodou a nezávislostí. Opus Dei nikdy nemůže zasahovat a nezasahuje.