Jsou členové aktivní v politice?

Členové jsou aktivní v jakékoliv čestné činnosti. Jako všichni křesťané a všichni dobří občané projevují členové Opus Dei aktivní zájem o společné dobro, ačkoliv velká část z nich nejsou politicky aktivní profesionálně. Jaké laici jsou povoláni k tomu, aby dávali do souladu jejich světské aktivity s přirozeným morálním řádem. Ti co se stali aktivními politiky to dělají aniž by tím jakkoli reprezentovali Opus Dei, s osobní svobodou a odpovědností. Řídí se osobním přesvědčením a zodpovídají za sebe stejně a stejným způsobem jako kdokoli jiný. Opus Dei nemá žádný zájem na politické činnosti svých členů ani za ni nenese žádnou odpovědnost.