Jaký vztah mají členové k místnímu biskupovi a ostatním strukturám církve?

Vztah laiků v Opus Dei je k farnímu knězi, biskupovi a Papeži úplně stejný jako u ostatních katolických věřících. Jako ostatní katolíci jsou vázáni diecézními pravidly a následují učení vedení biskupa a plně se účastní života ve farnosti podle jejich osobních možností. Jejich závazky k Opus Dei jsou doplňující a začínají v oblastech, kam autorita biskupa nezasahuje (například duchovní rozvoj a apoštolské závazky), ve kterých jsou věřící naprosto svobodní, a kde usilují o svatost na cestě kterou si zvolili.