Jaké závazky mají členové a dělají sliby?

V Opus Dei nejsou sliby: Členové dělají své závazky k Opus Dei pouze na svou křesťanskou čest. Zavazují se hledat svatost a pomáhat ostatním dělat to samé podle ducha Opus Dei, což znamená hlavně v a skrze jejich každodenní práci a v plnění jejich křesťanských povinností.