Archív: Videa

Je mnoho 12 výsledků pro "Videa"

26. červen 1975: Vzpomínky preláta

„Javi!“ A sv. Josemaría se zhroutil. Mons. Javier Echevarría byl přítomen posledním okamžikům života sv. Josemaríi. V tomto rozhovoru, který natočila španělská televize u příležitosti minulých vánoc, vzpomíná prelát na drobné události z 26. června 1975. Délka 7min 49sek

Oslík a dítě Josemaria

Rete 4, italský televizní kanál, vysílal kreslený film o dětství svatého Josemarii. V krátkém příběhu vidíme, jak se Josemaria jako dítě díval na opakující se práci oslíka. Délka 2 min

Ve všem hledat Boha

Zakladatel Opus Dei doporučuje v tomto videu, abychom využívali obyčejných situací - práce, zábavy - k setkávání se s Bohem, a abychom mu vzdávali chválu. Délka 0,5 min

Evangelium, slova stará i nová

Jako dítě poslouchal zakladatel Opus Dei stále stejnou povídku o lupičích. A rád ji slyšel znovu a znovu. Tak je to i s evangeliem, které je také stále stejné a zároveň vždy nové. Délka: 1,4 min.

Hlásat Ježíše Krista

Přijímat každého člověka, předávat lásku, nikoho neodmítat. Toto radí zakladatel Opus Dei, když chceme napodobovat Ježíše Krista, který „také nikoho neodmítá.“ Délka: 1,5 min.

Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže lásce Panny Marie. V následujícím videu promluví světec několikrát o Matce Boží. (Délka: 2 minuty, video ke stažení ve třech formátech má velikost asi 3.4 MB) Dole na stránce pod nadpisem 'Související články' je odkaz na český překlad.

Boží dar (A Gift of God)

Video o životě zakladatele Opus Dei. Komentář ve filmu je v angličtině. Délka: 46m. 55s. Ke stažení ve formátech: Real Player (37.9 MB); Windows Media (43.3 MB); QuickTime (36.1 MB).

Světec obyčejného života (The Saint of Ordinary Life)

Během kanonizace Josemarie Escrivy jej papež Jan Pavel II. popsal jako "světce obyčejného." Zde nabízíme video z kanonizačního obřadu, který byl slaven na Náměstí sv. Petra 6. října 2002. Komentář ve filmu je v angličtině. Délka: 22m. 53s. Ke stažení ve formátech: Real Player (18.4 MB); Windows Media (21.2 MB); QuickTime (18.1 MB).