Cardenal Antonelli: la família, imatge de Déu.

El president del Pontifici Consell per a la Família ha participat recentment a les 47enes Jornades de Qüestions Pastorals, celebrades a Castelldaura, Premià de Dalt (Barcelona). En aquest vídeo, explica breument la seva visió de la família cristiana.

Vídeos sobre l'Opus Dei