Etiqueta: Viatges pastorals

Hi ha 23 resultats sobre "Viatges pastorals"
Propers viatges pastorals del prelat

Propers viatges pastorals del prelat

Mons. Fernando Ocáriz viatjarà a Espanya, Estats Units i el Canadà per ser-hi amb fidels i amics de la prelatura. Oferim les principals etapes del seu pròxim viatge pastoral que començarà el 27 de juny a Roma i tindrà la segona escala a Barcelona.

Del Prelat

Els Països Bàltics acullen al Papa Francesc

Del 22 al 25 de setembre el Papa Francesc realitza un viatge apostòlic als estats bàltics: Estònia, Letònia i Lituània. Oferim el programa del viatge i anem actualitzant els enllaços als textos pronunciats pel Sant Pare.

Del Papa