Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time ...

Missatge del dia

“Tots som germans!”

Ha escrit també l'Apòstol que «no hi ha distinció entre gentil i jueu, entre circumcís i no circumcís, entre bàrbar i escita, entre esclau i lliure, sinó que Crist és tot i és en tots». Aquestes paraules valen tant avui com ahir: davant el Senyor, no hi ha diferències de nació, de raça, de classe, d'estat... Cada un de nosaltres ha renascut en Crist, a fi de ser una nova criatura, un fill de Déu: tots som germans, i fraternalment hem de comportar-nos! (Solc, 317)

Davant la fam de pau, hem de repetir amb Sant Pau: Crist és la nostra pau, pax nostra. Els desigs de veritat ens han de recordar que Jesús és el camí, la veritat i la vida. Als qui aspiren a la unitat hem de posar-los davant de Crist que prega perquè estiguem consummati in unum, consumats en la unitat. La ...