Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time ...

Missatge del dia

"Que sapiguem obrir l’ànima"

Tota pulchra es Maria, et macula origina­lis non est in te! ―ets tota formosa, Maria, i en tu no hi ha màcula original!, canta la litúrgia exultant. No hi ha en Ella ni la més petita ombra de falsia: ¡prego cada dia a la Nostra Mare que sapiguem obrir l'ànima en la direcció espiri­tual, perquè la llum de la gràcia il·lumini tota la nostra conducta! ―Maria ens obtindrà la valentia de la sinceri­tat, per tal que ens apropem més a la Trinitat Beatíssima, si així li ho demanem. (Solc, 339)

No m'abandonis, Senyor meu: no veus a quin abisme sense fons aniria a parar aquest pobre fill teu?

-Mare meva: sóc també fill teu. (Forja, 314)

Treu el cap moltes vegades a l'oratori, per dir-li a Jesús: ...m'abandono en els teus braços.

-Deixa als seus peus alló que tens: ¡les teves misèries!

-D'aquesta manera, a pesar ...