Amics de Déu en mp3

Amics de Déu en mp3

Tots els textos de sant Josepmaria recollits al llibre Amics de Déu, ara locutats en català per l'actor Lluís Soler, estan disponibles a Soundcloud ...

Missatge del dia

“Crido el meu amor a la llibertat personal”

Llibertat de consciència: no! ―Quants mals ha portat als pobles i a les perso­nes aquest lamentable error, que permet actuar en contra dels propis dictats íntims. Llibertat «de les consciències», sí: que vol dir el deure de seguir aquest imperatiu interior..., ah, però després d'haver rebut una formació seriosa! (Solc, 389)

Quan, durant els meus anys de sacerdoci, no diré que predico, sinó que clamo el meu amor a la llibertat personal, noto en alguns un posat de desconfiança, com si sospitessin que la defensa de la llibertat enclogués un perill per a la fe. Que es tranquil·litzin aquests pusil·lànimes. Exclusivament atempta contra la fe una equivocada interpretació de ...