«Al servei de la fraternitat»

Comença l'any 2021 amb una petició de fraternitat del Papa Francesc: "Som germans que preguem"

Intenció del mes de gener de 2021

Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure la fraternitat plena amb els germans i germanes d'una altra religió i no barallar-nos, i pregar els uns pels altres, obrint-nos a tothom.

Papa Francesc - gener 2021

En pregar a Déu seguint Jesús ens unim com a germans amb qui resa seguint altres cultures, altres tradicions i altres creences.

Som germans que preguem.

La fraternitat ens porta a obrir-nos al Pare de tots i a veure en l'altre un germà, una germana per compartir la vida o per a sostenir-nos mútuament, per estimar, per conèixer.

L'Església valora l'acció de Déu en les altres religions, sense oblidar que per a nosaltres cristians la font de la dignitat humana i de la fraternitat és a l'Evangeli de Jesucrist.

Cal que els creients tornem a les nostres fonts i ens concentrem en allò que és essencial. L'adoració a Déu i l'amor al proïsme són l'essencial de la nostra fe.

Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure la fraternitat plena amb els germans i germanes d'una altra religió i no barallar-nos, i pregar els uns pels altres, obrint-nos a tothom.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors