«Per a una vida de pregària»

"Pregant canviem la realitat. I canviem els nostres cors", diu el Papa Francesc en el missatge que acompanya la seva intenció per al mes de desembre on ens convida a tenir una relació personal amb Jesús a través de la pregària.

Intenció del mes de desembre de 2020

Preguem perquè la nostra relació personal amb Jesucrist, s'alimenti de la paraula de Déu i d'una vida de pregària.

Papa Francesc - desembre de 2020

El cor de la missió de l'Església és l'oració.
L'oració és la clau perquè puguem entrar en un diàleg amb el Pare.
Cada vegada que llegim un petit passatge de l'Evangeli escoltem a Jesús que ens parla.
Conversem amb Jesús.
Escoltem Jesús i responem.
I això és l'oració.
Pregant canviem la realitat.
I canviem els nostres cors.
El nostre cor canvia quan prega.
Podem fer moltes coses, però sense oració no funciona.
Preguem perquè la nostra relació amb Jesucrist s'alimenti de la Paraula de Déu i d'una vida de pregària.
En silenci, tots, cadascú resa amb el seu cor.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors