El mes d’octubre, mes del Rosari

El mes d’octubre està dedicat especialment a la devoció del rés del rosari ja que en aquest mes se celebra l’advocació a la Mare de Déu del Roser.

Opus Dei - El mes d’octubre, mes del RosariImatge de la Mare de Déu, del MNAC. Foto:Miquel C.

A principis de mes, el 7 d'octubre, se celebra la festivitat de la Mare de Déu del Roser festa que convida els cristians a descobrir el rés del Rosari. Sant Joan Pau II en la seva Carta apostòlica "El Rosari de la Verge Maria", encoratjava a resar el rosari per aprendre de Maria “a contemplar la bellesa del rostre de Crist i a experimentar la profunditat del seu amor”.

Més coses

Carta apostòlica de sant Joan Pau II "Rosarium Virginis Mariae"
Oració del Papa Francesc a la Mare de Déu
Text Sant Rosari de Sant Josepmaria Escrivà
Breu vídeo de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer parlant de la Mare de Déu
Guió per resar el Sant Rosari
El rosari en mp3