Arxiu: Documentació

Hi ha 56 resultats sobre "Documentació"
Què diuen les preces de l'Opus Dei?

Què diuen les preces de l'Opus Dei?

Cada dia, els fidels de la prelatura eleven el cor al Senyor mitjançant la pregària de les preces, en la qual lloen, agraeixen i demanen a Déu Pare, per Jesucrist en l'Esperit Sant, per les necessitats personals i dels altres.

Documentació
Estimar el món apassionadament

Estimar el món apassionadament

Homilia del fundador: 'Estimar el món apassionadament' ('Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer', Rialp 2002; n. 113). En aquesta homilia, el fundador de l’Opus Dei resumeix l'esperit que va difondre des del 1928.

Documentació
Estatuts

Estatuts

Los estatuts de l'Opus Dei van ser promulgats pel Papa Joan Pau II el 1982. Escrits en llatí, defineixen amb precisió la configuració jurídica d'aquesta prelatura, la seva organització i els seus fins. No hi ha una traducció oficial dels Estatuts. Per facilitar la seva comprensió en castellà un professor de filologia llatina en va fer una traducció.

Documentació

Homes i dones

Extracte del capítol "La vocación al Opus Dei como vocación en la Iglesia", escrit per Fernando Ocáriz i inclòs al llibre "El Opus Dei en la Iglesia", editat per Rialp.

Documentació

Solters i casats; Numeraris, Agregats, Supernumeraris a l'Opus Dei

«Segons la disponibilitat habitual de cada un per dedicar-se a les tasques de formació i a determinades tasques apostòliques de l'Opus Dei, els fidels de la Prelatura, homes o dones, es denominen Numeraris, Agregats o Supernumeraris, sense formar, per això, classes diverses. Aquesta disponibilitat depèn de les variades i permanents circumstàncies -personals, familiars, professionals o altres anàlogues- de cadascú».

Documentació

7 històries de persones de l'Opus Dei

Acompanyats permanentment per una càmera, 7 fidels de l'Opus Dei mostren com viuen de dia en dia. Un matrimoni, una professora universitària, un sacerdot... amb el desig comú de ser sants. Tràiler del vídeo realitzat per l'Oficina d'Informació de l'Opus Dei a Xile.

Labor de sant Rafael (I)

Labor de sant Rafael (I)

Article sobre la labor de sant Rafael, l'apostolat que, sense constituir cap associació o agrupació, realitzen els fidels de l'Opus Dei amb la joventut.

Documentació
Els "aspirants" a l'Opus Dei

Els "aspirants" a l'Opus Dei

A l'Opus Dei hom parla d'aspirants per referir-se a aquelles persones menors d'edat que, després d'haver complert els catorze anys i mig, cercant respondre a una crida del Senyor, han manifestat la voluntat d'incorporar-se a la Prelatura quan arribin a l'edat requerida.

Documentació

La correcció fraterna

La correcció fraterna és una advertència que el cristià adreça al proïsme per ajudar-lo en el camí de la santedat. És un instrument de progrés espiritual que contribueix al coneixement dels defectes personals, sovint inadvertits per les pròpies limitacions o emmascarats per l'amor propi; i, en moltes ocasions, és també condició prèvia per afrontar a aquests defectes amb l'ajuda de Déu i millorar, per tant, en la vida cristiana.

Documentació