Telegram od pápeža

Od Pápeža
Telegram od pápeža

Prostredníctvom svojho štátneho sekretára vyzýva pápež František účastníkov Konferencie o Álvarovi del Portillo, aby napodobňovali jeho ,,pokorný,...

Ochotní odpovedať ÁNO

Od Pápeža
Ochotní odpovedať ÁNO

Posolstvo svätého Otca Benedikta XVI. k 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (15. máj 2011) pod heslom Napomáhať duchovné povolania v...

Odkaz sv. Pavla

Od Pápeža

Svätý Otec pokračoval v rozprávaní o apoštolovi národov – sv. Pavlovi, konkrétne sa zameral na koniec jeho pozemského života a jeho dedičstvo, ktoré...

Viera bez lásky je mŕtva

Od Pápeža

Generálna audiencia, ktorá sa uskutočnila v stredu vo vatikánskej Aule Pavla VI., zaplnenej pútnikmi z celého sveta sa niesla v ekumenickej atmosfére....

Pavlova náuka o Cirkvi

Od Pápeža

Pápež Benedikt XVI. pokračoval v téme katechéz o apoštolovi Pavlovi: Apoštol nám pomáha stále hlbšie porozumieť tajomstvo Cirkvi v jej rozličných...

Pavol poznal Ježiša srdcom

Od Pápeža

Svätý Otec pokračoval v systematickej katechéze o Apoštolovi národov. Tentoraz si položil otázku, do akej miery Pavol poznal Krista, čo všetko vedel o...

Cirkev ako Kristovo telo

Od Pápeža
Cirkev ako Kristovo telo

Benedikt XVI. v úvahe, ktorú predniesol na pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne v stredu 22. novembra predpoludním, sa...