Archív: Texty o kresťanskom živote

Je 40 výsledkov pre "Texty o kresťanskom živote"
Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Zdvorilé spôsoby nám poskytujú niečo zásadné pre život v spoločnosti, učia nás ako byť ľudský a civilizovaný voči iným. Úctivosť a zdvorilosť sú ,,malé sestry“ iných, významnejších čností.

Rodinný život
Manželská láska (John a Joann Ooi)

Manželská láska (John a Joann Ooi)

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Snažiť sa milovať znamená snažiť sa každý deň dávať seba samého viac tej druhej osobe. A keďže pravá láska znamená zomierať svojim vlastným záujmom, dosiahnuť ju nie je ľahké.“

Rodinný život
Udržujte oheň v rodinnom krbe

Udržujte oheň v rodinnom krbe

Ďalší článok zo série o manželskej láske. ,,Manželstvo si vyžaduje úsilie. Je to neustále začínanie, znovu a znovu. Neberte lásku ako samozrejmosť. S radosťou sa dávajte svojmu manželskému partnerovi.“

Rodinný život
5 liekov na smútok

5 liekov na smútok

,,Svätý Tomáš Akvinský ponúka päť liekov na smútok, ktoré sa ukazujú až prekvapujúco účinné.“ Z konferencie, na ktorej vystúpil Carlo de Marchi, vikár Opus Dei pre stredné a južné Taliansko.

Iné čnosti
Jednota života v profesionálnej práci

Jednota života v profesionálnej práci

,,Každá poctivá práca môže byť modlitbou, a každá práca, ktorá je modlitbou, je zároveň apoštolátom. Takto sa duša ešte viac upevňuje v jednoduchej a pevnej jednote života.“ Nový článok zo série o posväcovaní práce.

Iné čnosti
Výchova emócií

Výchova emócií

,,Kresťanská morálka sa nepozerá na ľudské city s nedôverou. Práve naopak, kladie dôraz na ich rozvoj a ich nasmerovanie, pretože majú veľký vplyv na šťastný život človeka.”

Rodinný život
Práca a rodina

Práca a rodina

Nájsť rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami nebýva vždy jednoduché. Veľa sa môžeme naučiť od Svätej rodiny, ako nám pripomína tento nový článok o posväcovaní práce.

Iné čnosti