Życie w Opus Dei

Pokora osobista

Pokora osobista

Chrześcijanin jest bardzo świadomy, że wszystko otrzymał za darmo od Boga.

Pracowitość, porządek

Pracowitość, porządek

Aktywizm to postawa, która prowadzi do przyzwolenia na to, żeby człowieka porwały wydarzenia, nad którymi się nie panuje. Jak w niego nie popaść?