Imię nienarodzonych

Imię nienarodzonych

Domtila już od dwudziestu pięciu lat zachęca swoje koleżanki i sąsiadki, by nie bały się mieć dzieci i by unikały dramatu aborcji. Towarzyszy im,...

Mama Jureczka

Mama Jureczka

Nowy Prałat Opus Dei przypomina, jak ważni dla przyszłości Kościoła i Dzieła są chorzy i młodzież. Nawołuje, byśmy byli radośni nadzieją i służyli...