Label: Vrijheid

Er zijn 6 resultaten voor "Vrijheid"
Vrijheid voor onze kinderen

Vrijheid voor onze kinderen

De heilige Jozefmaria sprak veel over vrijheid: het geven, het verdedigen, het weten hoe het te gebruiken. Hier wordt hem gevraagd hoe vrijheid en autoriteit in harmonie met elkaar gebracht kunnen worden bij het opvoeden van kinderen (duur 0’55’).

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Het Opus Dei verkondigt dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. Een essentieel kenmerk is dat ieder zijn opdracht in de maatschappij met de grootst mogelijke liefde tot God vervult.

Filmproducent Joffé spreekt over Jozefmaria.

28 februari 2009 Roland Joffé is scenarioschrijver, regisseur en coproducent van de film ‘There be dragons’ die binnenkort in première gaat en waarin de Heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei, te zien zal zijn in één van de hoofdrollen.

Waarheid, vrijheid en fundamentalisme

Waarheid, vrijheid en fundamentalisme

Martin Rhonheimer (Zürich, 1950) is hoogleraar ethiek en filosofie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. Onlangs heeft hij het boek ‘Verwandlung der Welt. Zur Aktualität des Opus Dei’ (‘Transformatie van de wereld. Over de actualiteit van het Opus Dei’) gepubliceerd.

Spiritualiteit

Spiritualiteit

Alle gedoopten zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen, naar het evangelie te leven en dat bekend te maken. Het doel van het Opus Dei is mee te werken aan deze evangelische zending van de Kerk. Het wil helpen om Christus te ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden.

Spiritualiteit
Met vrijheid bouwen aan de toekomst

Met vrijheid bouwen aan de toekomst

De vrijheid is niet zomaar een recht, ze roept de christenen op tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid om oplossingen aan te dragen voor de maatschappelijke problemen van hun tijd en daarbij rekening te houden met de vrijheid van anderen.