Label: Kerk

Er zijn 19 resultaten voor "Kerk"
Sint Petrus stoel

Sint Petrus stoel

You are Peter, and upon this rock I will build my church. The Church today is the same one Christ founded. It cannot be any other. Peter and his successors are the vicars of God with regard to the rule of the Church as instituted through faith and with regard to the sacraments of the faith Hence

De eerste christenen

De eerste christenen

You say it helps you a lot to wonder how many businessmen have become saints since the time of the early Christians. And you want to show that it is also possible today... —The Lord will not abandon you in that effort.

Paus Franciscus  zal de kracht en het geestelijke gezelschap ervaren van Benedictus

Paus Franciscus zal de kracht en het geestelijke gezelschap ervaren van Benedictus

De prelaat van het Opus Dei beschouwt dat de nieuwe Paus “veelvuldig zal mogen steunen op het rijke en aanwezige leergezag van Benedictus XVI: Ik denk dat de Paus vooral de kracht en het geestelijk gezelschap van zijn voorganger zal ervaren. En dat hij vaak zal mogen steunen op het rijke en aanwezige leergezag van Benedictus XVI."

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

De heilige Jozefmaria legt uit dat, als een gedoopte persoon strijdt om een betere persoon te worden, dat ten goede komt aan heel de Kerk, door de gemeenschap van de heiligen.

Opus Dei een Personele Prelatuur

Opus Dei een Personele Prelatuur

Personele prelaturen zijn weer in het nieuws – een goede gelegenheid voor Eduardo Baura pr, werkzaam als proffessor canoniek recht aan de universiteit van het Heilig Kruis, om toe te lichten wat personele prelaturen zijn.

Christelijke eenheid

Christelijke eenheid

Vraag God dat het hart van allen - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk worden: de menigte was een van hart en ziel.

De goede herder

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.

“Een van hart en een van ziel"

Als kind van God en met zijn genade moet je een sterke man of vrouw zijn, iemand van woorden en daden. We zijn geen kasplantjes. We leven midden in de wereld waar we zijn blootgesteld aan alle weersomstandigheden, aan warmte en kou, aan regen en storm..., maar daarbij zijn we altijd trouw aan God en aan zijn Kerk. (De Smidse, 792)

Heilige Petrus en Paulus, apostelen

Moed houden! Jíj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger. (De Weg, 483)