Label: Kerk

Er zijn 15 resultaten voor "Kerk"
Christelijke eenheid

Christelijke eenheid

Vraag God dat het hart van allen - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk worden: de menigte was een van hart en ziel.

De goede herder

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.

“Een van hart en een van ziel"

Als kind van God en met zijn genade moet je een sterke man of vrouw zijn, iemand van woorden en daden. We zijn geen kasplantjes. We leven midden in de wereld waar we zijn blootgesteld aan alle weersomstandigheden, aan warmte en kou, aan regen en storm..., maar daarbij zijn we altijd trouw aan God en aan zijn Kerk. (De Smidse, 792)

Heilige Petrus en Paulus, apostelen

Moed houden! Jíj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger. (De Weg, 483)

“Eenheid met de Paus is eenheid met Petrus”

Bemin de paus en bejegen hem met respect. Bid voor hem en doe verstervingen voor hem; en dat met steeds meer liefde. Hij is het fundament van de Kerk. In de loop der eeuwen en tot aan het einde der tijden zal hij onder alle mensen het heiligingswerk en de leiding voortzetten, die Jezus aan Petrus toevertrouwde. (De Smidse, 134)

“Beleef een bijzondere gemeenschap met de heiligen”

De gemeenschap van de heiligen. - Hoe zal ik je dit uitleggen? - Je weet wat bloedtransfusies betekenen voor het lichaam? Welnu, dat is ongeveer de betekenis van de gemeenschap van de heiligen voor de ziel. (De Weg, 544)

“Wij moeten onze toevlucht zoeken bij de goede herder”

Je meent een hele persoonlijkheid te zijn, vanwege je studies. - Je wetenschappelijk onderzoek, je publicaties, - je maatschappelijke positie, - je familienaam, - je politieke activiteiten, - de ambten die je bekleedt, - je vermogen..., je leeftijd, je bent geen kind meer!... Juist daarom heb je meer dan anderen een geestelijk leidsman nodig voor je ziel. (De Weg, 63)

“Eenmaal gedoopt zijn wij allen gelijk”

Je beweert dat je langzamerhand begint te begrijpen wat bedoeld wordt met - priesterlijke ziel - Word niet boos als ik je daarop zeg dat de feiten laten zien dat je het - alleen maar in theorie begrijpt. - Iedere dag gebeurt je hetzelfde: bij je gewetensonderzoek 's avonds zijn het een en al wensen en voornemens; 's morgens en 's middags bij je werk, een en al protest en uitvluchten. Beleef je zo het “heilig priesterschap, om aan God geestelijke offers aan te bieden die Hem welgevallig zijn, door Jezus C...