Label: Heiligheid

Er zijn 51 resultaten voor "Heiligheid"

“Van de christen wordt verwacht dat hij heldhaftig leeft”

Velen die zich voor de blikken van duizenden verstomde toeschouwers op een kruis zouden laten nagelen, zijn níet in staat de speldeprikken van alledag op een christelijke wijze te verdragen! - Overdenk maar eens, wat nu het meest heldhaftig is. (De Weg, 204)

“De sterke lijdt soms, maar hij doorstaat”

Een façade van energie en wilskracht. - Maar wat een slapheid en willoosheid van binnen! - Maak je er sterk voor dat je deugden geen camouflage worden, maar gewoonten die bepalend zijn voor je karakter. (De Voor, 777)

“De heilige wordt niet geboren, maar gesmeed”

Al het menselijk doen en laten, ook onze heiligheid, is een weefsel van kleinigheden die, al naar gelang de zuiverheid van mening, een schitterend tapijt van heldhaftigheid óf van gemeenheid, van deugd óf van zonde vormen. De heldendichten verhalen van geweldige avonturen, maar deze zijn steeds gemengd met alledaagse bijzonderheden uit het leven van de held. - Hecht toch veel waarde aan de kleine dingen! Dat is de kortste weg. (De Weg, 826)

“Als iemand niet strijdt...”

De blijdschap is een christelijk goed dat wij bezitten zolang we strijden, want zij is de vrucht van de vrede; de vrede is de vrucht van het behalen van de overwinning, en het leven van de mens op aarde - lezen we in de Heilige Schrift - is strijd. (De Smidse, 105)

“Zoveel jaren van strijd...”

Er zijn donkere wolken gekomen van lusteloosheid en ontgoocheling. Er zijn buien van verdriet gevallen en je hebt het sterke gevoel dat je vastzit. En daar bovenop word je belaagd door een gevoel van vertwijfeling dat voortkomt uit een min of meer objectieve werkelijkheid: zoveel jaren van strijd, en nog ben je zo achter, zo ver achter. Dit alles is noodzakelijk en God rekent hiermee: om de gaudium cum pace - de ware vrede en vreugde - te bereiken moeten we aan de overtuiging van ons kindschap Gods, die ...

“Laten we altijd 'op woeste wijze' oprecht zijn”

Als de stomme duivel - waarover in het evangelie gesproken wordt - in je ziel weet binnen te dringen, zal hij daar alles kapot maken. Als hij er echter onmiddellijk uitgezet wordt komt alles goed; men gaat dan gewoon verder en zal gelukkig zijn. Een vast voornemen: een fijngevoelige 'meedogenloze oprechtheid' in de geestelijke leiding... en dat vanaf het eerste moment. (De Smidse, 127)

“Tot ieder een roep tot heiligheid”

Het gebed is geen voorrecht van kloosterlingen. Het is de christenplicht van mannen en vrouwen van de wereld, die weten dat ze kinderen van God zijn. (De Voor, 451)

“De kinderen van God moeten contemplatief zijn”

Ik zal nooit de mening delen van mensen die een scheiding maken tussen contemplatief en actief leven – ook al respecteer ik die mening –, alsof dat niet met elkaar te verenigen is. De kinderen van God moeten contemplatief zijn. We moeten mensen zijn, die midden in het lawaai van de wereld, de stilte in het hart weten te vinden voor een ononderbroken gesprek met de Heer, waarbij zij naar Hem opzien als naar een vader, naar een vriend, van wie ze ontzettend veel houden. (De Smidse, 738)