Label: Heiligheid

Er zijn 57 resultaten voor "Heiligheid"

“Vergeet de vijgeboom niet, die vervloekt werd”

Gebruik je tijd goed. - Vergeet de vijgeboom niet, die vervloekt werd. Toch bracht hij wat voort: bladeren, net als jij... - Kom niet aandragen met verontschuldigingen: - Het baatte de vijgeboom niet, vertelt de Evangelist, dat het niet de tijd van de vijgen was, toen de Heer ze wilde hebben. - Hij bleef onvruchtbaar voor immer. (De Weg, 354)

“Doe alles wat in je vermogen ligt om God beter te leren kennen”

Doe elke dag alles wat in je vermogen ligt om God beter te leren kennen, meer met Hem 'om te gaan', steeds meer van Hem te gaan houden en aan niets anders te denken dan aan zijn Liefde en zijn glorie. Dit kun je, mijn kind, als je je door niets laat afhouden van de tijd die je gereserveerd hebt voor gebed, als je de aanwezigheid van God verzorgt (met schietgebeden en geestelijke communies om vurig te blijven), als je de heilige Mis zonder haast bijwoont, en je je werk - dat je voor Hem doet - goed doet. ...

“Vergroot je hart”

Wees niet bekrompen. - Vergroot je hart tot het universeel, “katholiek”, is. Fladder niet rond als een kip, als je kunt opstijgen als een adelaar. (De Weg, 7)

“Van de christen wordt verwacht dat hij heldhaftig leeft”

Velen die zich voor de blikken van duizenden verstomde toeschouwers op een kruis zouden laten nagelen, zijn níet in staat de speldeprikken van alledag op een christelijke wijze te verdragen! - Overdenk maar eens, wat nu het meest heldhaftig is. (De Weg, 204)

“De sterke lijdt soms, maar hij doorstaat”

Een façade van energie en wilskracht. - Maar wat een slapheid en willoosheid van binnen! - Maak je er sterk voor dat je deugden geen camouflage worden, maar gewoonten die bepalend zijn voor je karakter. (De Voor, 777)

“De heilige wordt niet geboren, maar gesmeed”

Al het menselijk doen en laten, ook onze heiligheid, is een weefsel van kleinigheden die, al naar gelang de zuiverheid van mening, een schitterend tapijt van heldhaftigheid óf van gemeenheid, van deugd óf van zonde vormen. De heldendichten verhalen van geweldige avonturen, maar deze zijn steeds gemengd met alledaagse bijzonderheden uit het leven van de held. - Hecht toch veel waarde aan de kleine dingen! Dat is de kortste weg. (De Weg, 826)

“Als iemand niet strijdt...”

De blijdschap is een christelijk goed dat wij bezitten zolang we strijden, want zij is de vrucht van de vrede; de vrede is de vrucht van het behalen van de overwinning, en het leven van de mens op aarde - lezen we in de Heilige Schrift - is strijd. (De Smidse, 105)