Label: Goddelijk kindschap

Er zijn 5 resultaten voor "Goddelijk kindschap"
Zoals kinderen worden

Zoals kinderen worden

Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: ‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.

Wij zijn Gods kinderen

Rust uit in het goddelijk kindschap. God is een Vader, jouw Vader. Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde.

Het wonder van het geloof


De gewone voorzienigheid is al een voortdurend wonder, maar... als het nodig is, zal Hij buitengewone middelen aanwenden. De Smidse, 658

Kardinaal Simonis over de heilige Jozefmaria

Kardinaal Simonis over de heilige Jozefmaria

Kardinaal Simonis schreef het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’. Een psychologische biografie van Nederlandse bodem over de oorspronkelijke persoonlijkheid met een zending van Godswege die vooral bedoeld is voor de gewone leek: de heilige Jozefmaria.