Label: Eenheid van leven

Er zijn 2 resultaten voor "Eenheid van leven"
Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Het Opus Dei verkondigt dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. Een essentieel kenmerk is dat ieder zijn opdracht in de maatschappij met de grootst mogelijke liefde tot God vervult.

Spiritualiteit

Spiritualiteit

Alle gedoopten zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen, naar het evangelie te leven en dat bekend te maken. Het doel van het Opus Dei is mee te werken aan deze evangelische zending van de Kerk. Het wil helpen om Christus te ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden.

Spiritualiteit